Reprogen - reprodukčná genetika

Je spoločnosť zameraná na laboratórne diagnostické vyšetrenia predovšetkým v oblasti reprodukčnej genetiky a asistovanej reprodukcie.
Našimi kľúčovými hodnotami je kvalita poskytovaných genetických vyšetrení a služba našim zákazníkom s cieľom naplniť zmysel nášho bytia – prispieť k diagnostike genetických chorôb od vzniku ľudského života a k liečbe neplodnosti.

Kontakt: 0948 230 661

Genetické vyšetrenie spermií

  • Vyšetrenie počtu chromozómov – aneuploidie v spermiách
  • Vyšetrenie fragmentácie (lomivosti) DNA v spermiách
  • Výsledok za 1 týždeň od prevzatia vzorky v laboratóriu

Kedy?

  • pri abnormálnych hodnotách spermiogramu
  • pri idiopatickej neplodnosti
  • pri neúspešných IVF cykloch
  • pri opakovaných spontánnych potratoch
  • pri vystavení účinkom toxických látok alebo liekov
  • ak je vek muža vyšší ako 40 rokov

Ako?

  • v spolupráci s lekárom – urológom, gynekológom alebo s centrom asistovanej reprodukcie

 

Informácie u Vášho lekára – urológa, gynekológa, v centre asistovanej reprodukcie, na tel. č. 0948 230 661 alebo na www.reprogen.sk