Reprogen - reprodukčná genetika

Je spoločnosť zameraná na laboratórne diagnostické vyšetrenia predovšetkým v oblasti reprodukčnej genetiky a asistovanej reprodukcie.
Našimi kľúčovými hodnotami je kvalita poskytovaných genetických vyšetrení a služba našim zákazníkom s cieľom naplniť zmysel nášho bytia – prispieť k diagnostike genetických chorôb od vzniku ľudského života a k liečbe neplodnosti.

Kontakt: 0948 230 661

Domov

Je spoločnosť zameraná na laboratórne diagnostické vyšetrenia predovšetkým v oblasti reprodukčnej genetiky a asistovanej reprodukcie.

Našimi kľúčovými hodnotami je kvalita poskytovaných genetických vyšetrení a služba našim zákazníkom – pacientom, lekárom, spolupracujúcim pracoviskám a záujemcom o vzdelávanie so zreteľom na neustály pokrok technológií, metód a postupov s cieľom naplniť zmysel nášho bytia – prispieť k diagnostike genetických chorôb od vzniku ľudského života a k liečbe neplodnosti.

Kontakt na nás

Novobanská 5
851 01 Bratislava

tel: 0948 230 661
e-mail: cernakova@hotmail.com
reprogen@zoznam.sk
www.reprogen.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30

Konzultačné hodiny

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30 na základe objednávky klienta